Maklumat Umum: Sepintas Lalu - Perpustakaan Universiti Malaya

Perpustakaan Universiti Malaya: Maklumat Umum


Versi: Bahasa Malaysia | English

Laman Penuh

Home | Pengenalan | Perkhidmatan | Pendeta Discovery | Portal interaktif | digital@UM | Hubungi Kami | Soalan Lazim | Blog | Peta Laman

Maklumat Umum

Sepintas Lalu | Visi, Misi dan Nilai Organisasi | Peta Google ke Perpustakaan | Waktu Pembukaan | Maklumbalas Mengenai Perpustakaan |

Maklumat UmumSepintas Lalu

Next »   

LOCATION OF MATERIALS & FACILITIES

Perpustakaan Universiti Malaya telah ditubuhkan pada tahun 1959 dan sehingga kini saiz koleksinya telah mencapai lebih 1 juta judul. Perpustakaan Universiti Malaya terdiri daripada Perpustakaan Utama dan rangkaian perpustakaan cawangan dan perpustakaan khusus, yang ditubuhkan bagi memenuhi tujuan spesifik dan keperluan khusus fakulti.

Koleksi Perpustakaan termasuk buku, jurnal, kertas persidangan, audio-video, mikrofom, tesis dan disertasi. Selain itu, Perpustakaan menawarkan capaian kepada sumber elektronik seperti e-jurnal, pangkalan data, indeks sitiran (citation indexes) dan perisian pengurusan bibliografi.

Perpustakaan UM diterajui oleh Ketua Pustakawan dan diuruskan bersama pustakawan profesional, staf sokongan dan staf teknikal.

Maklumat Berkaitan

Provide feedback on this article
Did this article help you solve your problem?
Yes No Partially I do not know yet
The article is easy to understand
Strongly Agree - Strongly Disagree
1 2 3 4 5 6 7
The article is accurate
Strongly Agree - Strongly Disagree
1 2 3 4 5 6 7
Additional Comments:
To protect your privacy, do not include contact information in your feedback.
Article Id=72

Hakcipta Terpelihara 2006 Perpustakaan Universiti Malaya; Contact Us