Versi: Bahasa Malaysia | English PETA LAMAN | VERSI MUDAH ALIH
Login Portal interaktif untuk sumber elektronik dan perkhidmatan on-line Login
Jurnal, buku elektronik, perkhidmatan on-line
Cari lebih 1 juta rekod bahan: Tutorial: Pembaharuan Pinjaman
LibGuides@University of Malaya Library: Subject Guides
Repositori dan Arkib Digital
Lawati Blog Perpustakaan!
Penerbitan Perpustakaan

Sesi Kemahiran Maklumat
Untuk Ijazah Tinggi

Strategi pencarian maklumat yang efektif.
Jadual | Daftar
Pautan Cepat

Penerbitan PerpustakaanISI Workshop Slides

ISI Workshop

 1. ISI Workshop

  Download: PDF; 18 pages; 943KB 2. Title Suppressions in JCR 2013

  Download: PDF; 3 pages; 228KB 3. Guide to access incites JCR journal quartile

  Download: PDF; 21 pages; 1502KB 4. Guide to ISI-Web of Science (WoS)

  Download: PDF; 13 pages; 3163KB 5. Web of Science - Access guide

  Download: PDF; 12 pages; 2013KB

s.gif (49 bytes)


SHARE WITH OTHERS

s.gif (49 bytes)

s.gif (49 bytes)