Versi: Bahasa Malaysia | English PETA LAMAN | VERSI MUDAH ALIH
Login Portal interaktif untuk sumber elektronik dan perkhidmatan on-line Login
Jurnal, buku elektronik, perkhidmatan on-line
Cari lebih 1 juta rekod bahan: Tutorial: Pembaharuan Pinjaman
LibGuides@University of Malaya Library: Subject Guides
Repositori dan Arkib Digital
Lawati Blog Perpustakaan!
Soalan Lazim

Sesi Kemahiran Maklumat
Untuk Ijazah Tinggi

Strategi pencarian maklumat yang efektif.
Jadual | Daftar
Pautan Cepat

Soalan LazimKoleksi Teras Akademik

 1. Apakah Koleksi Teras Akademik?
 2. Dimanakah saya boleh memulangkan buku Koleksi Teras Akademik?
 3. Berapakah denda yang dikenakan untuk pemulangan lewat?
 1. Apakah Koleksi Teras Akademik?

  Koleksi Teras Akademik merupakan koleksi yang kecil tetapi penting, mengandungi buku-buku teks yang disarankan oleh pensyarah untuk bacaan dan rujukan pelajar. Disimpan di Kaunter Perkhidmatan untuk pinjaman 24 jam pada sesuatu masa. 2. Dimanakah saya boleh memulangkan buku Koleksi Teras Akademik?

  Buku Koleksi Teras Akademik mesti dipulangkan di Kaunter Perkhidmatan. Pastikan pinjaman telah dibatalkan dari akaun anda. 3. Berapakah denda yang dikenakan untuk pemulangan lewat?

  Denda pemulangan lewat ialah RM 0.50 setiap hari.

s.gif (49 bytes)


SHARE WITH OTHERS

s.gif (49 bytes)

s.gif (49 bytes)