Versi: Bahasa Malaysia | English PETA LAMAN | VERSI MUDAH ALIH
Login Portal interaktif untuk sumber elektronik dan perkhidmatan on-line Login
Jurnal, buku elektronik, perkhidmatan on-line
Cari lebih 1 juta rekod bahan: Tutorial: Pembaharuan Pinjaman
LibGuides@University of Malaya Library: Subject Guides
Repositori dan Arkib Digital
Lawati Blog Perpustakaan!
Soalan Lazim

Sesi Kemahiran Maklumat
Untuk Ijazah Tinggi

Strategi pencarian maklumat yang efektif.
Jadual | Daftar
Pautan Cepat

Soalan LazimPinjaman Antara Perpustakaan

 1. Apakah yang dimaksudkan dengan pinjaman antara perpustakaan?
 2. Bagaimana saya boleh meminjam buku dari lain-lain Perpustakaan di Malaysia?
 3. Bagaimana saya mendapat tahu buku yang saya perlukan melalui permohonan pinjaman antara perpustakaan saya telah tiba?
 4. Bolehkah saya menggunakan lain-lain Perpustakaan dan meminjam bahan mereka?
 1. Apakah yang dimaksudkan dengan pinjaman antara perpustakaan?

  Pinjaman antara perpustakaan merupakan perkhidmatan yang disediakan oleh Perpustakaan bagi mendapatkan buku yang anda perlukan tetapi tiada dalam koleksi Perpustakaan UM. Perkhidmatan ini disediakan untuk staf akademik dan pelajar pasca ijazah UM. Perpustakaan akan berusaha mendapatkan bahan ini daripada lain-lain Perpustakaan. 2. Bagaimana saya boleh meminjam buku dari lain-lain Perpustakaan di Malaysia?

  Perkhidmatan ini hanya untuk staf akademik dan pelajar pasca ijazah. Permohonan boleh dibuat dengan mengisikan borang yang didapati dari Interaktif Web Portal. 3. Bagaimana saya mendapat tahu buku yang saya perlukan melalui permohonan pinjaman antara perpustakaan saya telah tiba?

  Anda akan dimaklumkan melalui Interaktif Web Portal. Buku perlu diambil dari Bahagian Perkhidmatan Pelanggan. 4. Bolehkah saya menggunakan lain-lain Perpustakaan dan meminjam bahan mereka?

  Staf dan pelajar pasca ijazah Universiti Malaya boleh meminjam buku dari Perpustakaan yang mengambil bahagian dalam PERPUN dengan menggunakan borang SPP (Sistem Pembekalan Penerbitan) yang boleh didapati dari Bahagian Perkhidmatan Pelanggan.

s.gif (49 bytes)


SHARE WITH OTHERS

s.gif (49 bytes)

s.gif (49 bytes)