Versi: Bahasa Malaysia | English PETA LAMAN | VERSI MUDAH ALIH
Login Portal interaktif untuk sumber elektronik dan perkhidmatan on-line Login
Jurnal, buku elektronik, perkhidmatan on-line
Cari lebih 1 juta rekod bahan: Tutorial: Pembaharuan Pinjaman
LibGuides@University of Malaya Library: Subject Guides
Repositori dan Arkib Digital
Lawati Blog Perpustakaan!
Soalan Lazim

Sesi Kemahiran Maklumat
Untuk Ijazah Tinggi

Strategi pencarian maklumat yang efektif.
Jadual | Daftar
Pautan Cepat

Soalan LazimSirkulasi

 1. Bolehkah saya meminjam buku dari mana-mana Perpustakaan?
 2. Berapa lamakah sesebuah buku boleh dipinjam?
 3. Berapakah jumlah buku yang boleh dipinjam?
 4. Di manakah saya boleh memulangkan buku yang telah dipinjam?
 5. Bolehkah buku dipulangkan di mana-mana Perpustakaan?
 6. Bagaimana memperbaharui pinjaman buku?
 7. Apakah nombor PIN Perpustakaan?
 8. Bagaimana membuat tempahan buku yang dipinjam?
 9. Berapakah denda yang dikenakan untuk pemulangan lewat?
 1. Bolehkah saya meminjam buku dari mana-mana Perpustakaan?

  Hak pinjaman bergantung kepada polisi Perpustakaan masing-masing. 2. Berapa lamakah sesebuah buku boleh dipinjam?

  Tempoh pinjaman buku juga bergantung kepada kategori pengguna dan jenis bahan. Rujuk jadual hak pinjaman. 3. Berapakah jumlah buku yang boleh dipinjam?

  Jumlah pinjaman buku bergantung kepada kategori pengguna dan jenis bahan. Rujukjadual hak pinjaman. 4. Di manakah saya boleh memulangkan buku yang telah dipinjam?

  Buku yang dipinjam mesti kembalikan di Kaunter Perkhidmatan atau melalui "book drop" 5. Bolehkah buku dipulangkan di mana-mana Perpustakaan?

  Buku boleh dipulangkan di mana-mana Perpustakaan kecuali bahan Koleksi Teras Akademik. 6. Bagaimana memperbaharui pinjaman buku?

  Pinjaman buku boleh diperbaharui melalui Pendeta Discovery. Sebarang kesulitan, dapatkan nasihat Pustakawan Rujukan di talian (603) 7956 7800.

  1. Lihat Tutorial; Pembaharuan Pinjaman Bahan Online; Terma dan Syarat


 7. Apakah nombor PIN Perpustakaan?

  PIN adalah nombor pengenalan peribadi (Personal Identification Number). Sehingga anda mengubahnya, PIN anda ialah 1234 8. Bagaimana membuat tempahan buku yang dipinjam?

  Tempahan boleh dibuat di Kaunter Perkhidmatan. 9. Berapakah denda yang dikenakan untuk pemulangan lewat?

  Denda pemulangan lewat ialah RM 0.10 sehari (untuk pelajar) dan RM 0.20 sehari (staf dan ahli luar). Denda lewat bagi buku Teras Akademik ialah RM 0.50 setiap hari.

s.gif (49 bytes)


SHARE WITH OTHERS

s.gif (49 bytes)

s.gif (49 bytes)