Versi: Bahasa Malaysia | English PETA LAMAN | VERSI MUDAH ALIH
Login Portal interaktif untuk sumber elektronik dan perkhidmatan on-line Login
Jurnal, buku elektronik, perkhidmatan on-line
Cari lebih 1 juta rekod bahan: Tutorial: Pembaharuan Pinjaman
LibGuides@University of Malaya Library: Subject Guides
Repositori dan Arkib Digital
Lawati Blog Perpustakaan!
Perkhidmatan Perpustakaan

Sesi Kemahiran Maklumat
Untuk Ijazah Tinggi

Strategi pencarian maklumat yang efektif.
Jadual | Daftar
Pautan Cepat

Perkhidmatan PerpustakaanSesi Kemahiran Maklumat

 1. Untuk Pelajar Ijazah Tinggi

  1. Sesi kemahiran maklumat ini dijalankan selama 3 jam sebanyak 2 kali seminggu untuk pelajar pasca siswazah di Makmal Komputer C, level 4, Perpustakaan Utama
  2. Pelajar didedahkan dengan beberapa jenis bahan di dalam Perpustakaan seperti; buku, jurnal, tesis & disertasi, kertas persidangan dan mikrofom. Selain itu pelajar juga diajar cara untuk mencari bahan-bahan Perpustakaan
  3. Pelajar akan ditunjukkan cara untuk mengakses dan mencari bahan elektronik seperti pangkalan data 2. 2

  Bahagian Kemahiran Maklumat
  Perpustakaan Universiti Malaya
  Tel: 03-7967 3384/ 03-7967 3302

  1. Lihat Kenali Perpustakaan Anda; Perpustakaan Utama; Bahagian Kemahiran Maklumat

s.gif (49 bytes)


SHARE WITH OTHERS

s.gif (49 bytes)

s.gif (49 bytes)