Versi: Bahasa Malaysia | English PETA LAMAN | VERSI MUDAH ALIH
Login Portal interaktif untuk sumber elektronik dan perkhidmatan on-line Login
Jurnal, buku elektronik, perkhidmatan on-line
Cari lebih 1 juta rekod bahan: Tutorial: Pembaharuan Pinjaman
LibGuides@University of Malaya Library: Subject Guides
Repositori dan Arkib Digital
Lawati Blog Perpustakaan!
Perkhidmatan Perpustakaan

Sesi Kemahiran Maklumat
Untuk Ijazah Tinggi

Strategi pencarian maklumat yang efektif.
Jadual | Daftar
Pautan Cepat

Perkhidmatan PerpustakaanKeahlian

 1. Keahlian Dalam

  1. Pensyarah sepenuh masa dan pensyarah sambilan Universiti Malaya
  2. Semua pelajar Universiti Malaya yang berdaftar
  3. Staf bukan-akademik Universiti Malaya
  4. Staf sokongan Universiti Malaya
  5. Lembaga Pengarah Universiti.

  1. Lihat Perkhidmatan Perpustakaan; Keahlian Luar; Pengenalan


 2. Keahlian Luar

  1. Alumni Universiti Malaya
  2. Keahlian Biasa ( Bukan Alumni)
  3. Keahlian Korporat
  4. Pesara Universiti Malaya

  1. Lihat Perkhidmatan Perpustakaan; Borang Perkhidmatan; Borang Permohonan Keahlian Luar Individu


 3. Akses Dalam Tempoh Singkat

  Kumpulan yang seterusnya hanya dibenarkan menggunakan Perpustakaan atas tujuan rujukan sahaja, selepas menerima permohonan bertulis: :

  1. Pembantu Penyelidik kepada Staf Akademik Universiti Malaya;
  2. Pensyarah dan Penyelidik Pelawat;
  3. Pegawai atasan kerajaan Malaysia yang sedang menjalankan penyelidikan.

  Adalah mengikut budi bicara Perpustakaan untuk membenarkan penggunaan perpustakaan tanpa bayaran.

s.gif (49 bytes)


SHARE WITH OTHERS

s.gif (49 bytes)

s.gif (49 bytes)