Versi: Bahasa Malaysia | English PETA LAMAN | VERSI MUDAH ALIH
Login Portal interaktif untuk sumber elektronik dan perkhidmatan on-line Login
Jurnal, buku elektronik, perkhidmatan on-line
Cari lebih 1 juta rekod bahan: Tutorial: Pembaharuan Pinjaman
LibGuides@University of Malaya Library: Subject Guides
Repositori dan Arkib Digital
Lawati Blog Perpustakaan!
Pustakawan Anda

Mohamad Rizar Mosbah
Senior Librarian
+603-7967 7420
rizar@um.edu.my

Waktu Pembukaan
Isnin hingga Jumaat Buka
8:30 AM -- 5:30 PM
Solat Jumaat Tutup
Sabtu Tutup
Ahad Tutup
Kenali Perpustakaan Anda

Sesi Kemahiran Maklumat
Untuk Ijazah Tinggi

Strategi pencarian maklumat yang efektif.
Jadual | Daftar
Pautan Cepat

Kenali Perpustakaan AndaPerpustakaan Pergigian

 1. Pengenalan

  Perpustakaan Pergigian ditubuhkan sejak tahun 1986 dan lokasi awalnya terletak di aras bawah, Blok D Fakulti Pergigian. Perpustakaan Pergigian merupakan perpustakaan khusus yang menyediakan bahan keperluan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan tenaga pegajar dan para pelajar Falkulti Pergigian. 2. Lokasi

  Perpustakaan Pergigian kini terletak di Aras 2, Balai Ungku Aziz, Fakulti Pergigian, Universiti Malaya. 3. Koleksi

  Perpustakaan Pergigian memenuhi keperluan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan staf akademik, pelajar ijazah dasar tinggi dan penyelidik dari Fakulti Pergigian. Koleksi Perpustakaan Pergigian terdiri daripada buku teks, monograf, jurnal, tesis dan kertas kerja persidangan dalam bidang pergigian. Perpustakaan juga menyediakan buku dan jurnal dalam bentuk elektronik yang boleh diakses melalui Pangkalan Data Elektronik.

  Maklumat mengenai Koleksi Pergigian boleh diakses melaui Pendeta Discovery (Online Public Access Catalogue). Sejajar dengan amalan antarabangsa, Perpustakaan Pergigian menggunakan Skim Pengkelasan National Library of Medicine (NLM) dan Medical Subject Headings (MeSH) dalam kerja pengkatalogan dan pengkelasan.

s.gif (49 bytes)


SHARE WITH OTHERS

s.gif (49 bytes)

s.gif (49 bytes)