Versi: Bahasa Malaysia | English PETA LAMAN | VERSI MUDAH ALIH
Login Portal interaktif untuk sumber elektronik dan perkhidmatan on-line Login
Jurnal, buku elektronik, perkhidmatan on-line
Cari lebih 1 juta rekod bahan: Tutorial: Pembaharuan Pinjaman
LibGuides@University of Malaya Library: Subject Guides
Repositori dan Arkib Digital
Lawati Blog Perpustakaan!
Kenali Perpustakaan Anda

Sesi Kemahiran Maklumat
Untuk Ijazah Tinggi

Strategi pencarian maklumat yang efektif.
Jadual | Daftar
Pautan Cepat

Kenali Perpustakaan AndaLaporan Ketua Pustakawan

  1. Laporan Ketua Pustakawan 2015

    `Sepanjang 2015, Perpustakaan beroperasi berpandu kepada misinya iaitu: Bagi menyokong misi global Universiti Malaya, Perpustakaan menyediakan kepakaran profesional, pelbagai sumber maklumat, dan perkhidmatan berasaskan pengetahuan untuk memajukan penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Visinya pula adalah: Menjadikan Perpustakaan Universiti Malaya sebuah perpustakaan bertaraf dunia selari dengan aspirasi Universiti Malaya untuk penarafan dunia.`

    Download: PDF; 7 pages; 720KB  2. Laporan Ketua Pustakawan 2014

    `Sepanjang tahun 2014, terdapat penambahan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan. Gadget Corner telah di bangunkan dan berfungsi mulai 30 Mei 2014. Ruang ini menempatkan gajet yang boleh digunakan untuk mengakses maklumat digital. Perpustakaan juga telah mengubahsuai ruang di pintu belakang Perpustakaan dan menjadikannya 24Hour Study Area. Pantri untuk kegunaan kakitangan juga telah di tambahbaik bertujuan untuk mewujudkan ruang rehat yang lebih selesa untuk kakitangan. Kerja-kerja untuk mewujudkan Collaborative Learning Area (CoLA) telah dimulakan pada penghujung tahun 2014. CoLA dibangunkan di Aras 3 dan rekabentuknya menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif. Perpustakaan juga telah menempatkan dua buah mesin pemulangan buku layan diri bagi memudahkan pengguna memulang buku diluar waktu operasi Perpustakaan.`

    Download: PDF; 8 pages; 210KB

s.gif (49 bytes)


SHARE WITH OTHERS

s.gif (49 bytes)

s.gif (49 bytes)