PERPUSTAKAAN

Semak apa yang kami ada untuk anda

PINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Bagaimana cara meminjam bahan perpustakaan?

Rujuk Jadual Kelayakan Pinjaman utuk maklumat lanjut tentang polisi pinjaman. Jadual ini terpakai di perpustakaan Utama. Rujuk polisi dan kelayakan pinjaman di Perpustakaan cawangan dan khusus.

Peminjaman koleksi rak terbuka boleh diperbaharui sebanyak tiga (3) kali dengan syarat bahan tidak ditempah oleh pengguna lain.  Pembaharuan bahan boleh dibuat melalui e-mel, panggilan telefon atau melalui My Account. Lihat tutorial pembaharuan bahan melalui My Account.

Buku yang sedang dalam pinjaman boleh ditempah oleh pengguna lain dengan syarat buku tersebut tidak termasuk dalam koleksi yang dibeli menggunakan peruntukan penyelidikan dan sedang digunakan untuk penyelidikan. Tempahan bahan boleh dibuat di kaunter perkhidmatan. Tempahan atas talian juga boleh dibuat melalui My Account.  Lihat tutorial tempahan bahan melalui My Account.

Perkhidmatan ini disediakan sekiranya bahan perpustakaan tidak dijumpai dan tidak dipinjam. Sila rujuk staf perpustakaan yang bertugas di meja rujukan dan isi borang pencarian bahan perpustakaan (kad hijau). Tempoh pencarian bahan adalah selama 3 hari. Pemohon akan dimaklumkan status pencarian bahan melalui e-mel atau panggilan telefon. Buku yang telah dijumpai akan masukkan ke dalam akaun perpustakaan pemohon sebagai tempahan sedia diambil untuk pinjaman.

Peminjam bertanggungjawab memulangkan bahan perpustakaan sebelum atau pada tarikh tamat pinjaman. Denda lewat akan dikenakan terhadap akaun peminjam yang memulangkan buku melebihi tarikh tamat pinjaman.

Pengguna yang dikenakan denda lewat pemulangan buku boleh mengemukakan rayuan pengurangan denda tertakluk kepada syarat berikut:

1. Rayuan mesti dibuat secara bertulis dengan alasan yang munasabah.
2. Jumlah denda mesti melebihi RM50.00 bagi pelajar dan RM100.00 bagi staf dan lain-lain kategori keahlian.
3. Kelulusan rayuan hanya boleh diberi SEKALI sahaja.

Kehilangan bahan perpustakaan atau bahan perpustakaan yang tidak dipulangkan sebelum atau pada tamat tempoh keahlian perpustakaan adalah menjadi tanggungjawab peminjam. Peminjam dikehendaki untuk menggantikan bahan atau membayar 2 kali ganda kos penggantian bahan ( berdasarkan kos terkini pasaran) atau tertakluk kepada kadar minimum RM50.00/ 1 bahan untuk penerbitan tempatan dan RM120.00/ 1 bahan untuk penerbitan luar negara atau nilai yang lebih tinggi.

Kami akan membantu anda untuk menjejak rekod pinjaman atau bahan yang diminta. E-mel yang dihantar tidak perlu diberi maklumbalas kerana ia dijana secara automatik oleh sistem perpustakaan. E-mel yang dihantar hanyalah sebagai peringatan. Oleh itu sekiranya anda tidak menerima e-mel, ia tidak boleh dijadikan sebab-sebab untuk tidak memulangkan bahan yang dipinjam mengikut tarikh yang telah ditetapkan dan tidak mengecualikan anda daripada membayar denda lewat. E-mel notifikasi akan dihantar kepada alamat e-mel yang didaftarkan di dalam sistem perpustakaan.

Pelajar yang tidak memulangkan bahan atau membayar denda lewat sehingga tamat pengajian akan dikenakan tindakan dan tidak dibenarkan menghadiri majlis graduasi. Potongan gaji pula akan dilaksanakan kepada staf Universiti Malaya selepas tamat tempoh perkhidmatan.

hubungi

Font Resize
Contrast
error: Content is protected !!