PERPUSTAKAAN

Tiada dalam koleksi perpustakaan?

perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan dan pembekalan dokumen

Apa itu Perkhidmatan Pembekalan Penerbitan?

Perkhidmatan Pembekalan Penerbitan adalah perkhidmatan di mana pengguna boleh membuat permintaan untuk meminjam buku atau menerima dokumen dari perpustakaan lain apabila bahan yang diperlukan tiada dalam koleksi atau tidak dijumpai di Perpustakaan Universiti Malaya. Perkhidmatan ini ditawarkan melalui perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan (ILL) (buku) dan Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (artikel jurnal, bab buku dan kertas kerja persidangan).

Pembekalan Penerbitan UM (Borang permohonan sementara semasa tempoh PKP)

Siapa yang boleh Memohon ?

PEMBAHARUAN

Pinjaman Antara Perpustakaan boleh diperbaharui tempoh pinjaman sekiranya dibenarkan oleh perpustakaan pembekal. Permohonan pembaharuan boleh dibuat melalui e-mel dan perlu dibuat sebelum tarikh tamat tempoh pinjaman. Permohonan lanjutan tempoh pinjaman yang dibuat pada tarikh tamat dan selepas itu tidak akan dibenarkan.

DENDA PEMULANGAN LEWAT / BUKU HILANG

Peminjam / pemohon bertanggungjawab untuk membayar sebarang denda / yuran yang dikenakan oleh perpustakaan pembekal jika memulangkan lewat / menghilangkan buku.

Apa-apa permintaan tambahan di atas kuota percuma ini adalah tertakluk kepada bayaran yang dikenakan oleh perpustakaan yang membekalkan bahan. Sekiranya anda telah melebihi kuota seperti diatas dan memerlukan bahan tambahan, kadar bayaran adalah seperti dibawah :

Kadar Bayaran

Institusi Tempatan

Article

Bayaran Dokumen
  • RM20.00
  • Kadar bayaran pembekal

Buku

Bayaran Peminjaman
  • RM50.00 + RM10.00 yuran proses
  • RM10.00 Pembaharuan pinjaman

Institusi Luar Negara

Artikel

Bayaran Dokumen
  • National University of Singapore (NUS) | SD15.00 (10 m/s pertama)+ SD3.00 utk10 m/s tambahan + Kadar bayaran pembekal
  • British Library | Kadar bayaran pembekal

Buku

Bayaran Pos
  • National University of Singapore (NUS) | RM 50.00
  • British Library | RM 100.00
  • Bayar semasa pengambilan bahan

hubungi

Font Resize
Contrast
error: Content is protected !!