PERPUSTAKAAN

PERPUSTAKAAN PERINGATAN ZA'BA

We're currently closed.

Perpustakaan Peringatan Za’ba (Perpustakaan Peringatan Za’ba) atau yang lebih dikenali sebagai PPZ mengandungi bahan-bahan yang tidak diterbitkan dan diterbitkan di Malaysiana. Ia amat kaya dengan bidang bahasa Melayu, kesusasteraan dan budaya. Bahan-bahan ini disimpan dalam koleksi tertutup untuk pemeliharaan dan pengguna dibenarkan kemudahan rujukan di kawasan bacaan yang ditetapkan.

Perkhidmatan

Bahan yang dibenarkan untuk dibuat salinan adalah bergantung kepada kondisi dan jenis bahan. Latihan ilimah tidak dibenarkan untuk difotokopi.

Photocopying of PPZ materials is allowed depending on the condition and type of material. Academic exercises are not allow to be photocopied.

WAKTU PEMBUKAAN

Isnin
Phase 2 of National Recovery Plan (PPN)
Selasa
Phase 2 of National Recovery Plan (PPN)
Rabu
Phase 2 of National Recovery Plan (PPN)
Khamis
Phase 2 of National Recovery Plan (PPN)
Jumaat
Phase 2 of National Recovery Plan (PPN)
Sabtu
Phase 2 of National Recovery Plan (PPN)
Ahad
Phase 2 of National Recovery Plan (PPN)

Koleksi

Koleksi Malaysiana

Books on Malaysiana published locally or overseas, particularly in the areas of Malay literature and culture, Malay language and  Malaysian history ranging from 17th century to present.

Kertas Persidangan

Kertas-kertas yang diterbitkan dan tidak diterbitkan dibentangkan di seminar atau persidangan yang diadakan di Malaysia. Kertas-kertas tersebut diindeks dan dan rekod bahan boleh diakses melalui Pendeta iMalaysiana Index.

Bahan Bersiri Malaysiana dan Bahan Penerbitan Rasmi

Bahan terbitan bersiri dan penerbitan rasmi yang diterbitkan oleh jabatan kerajaan Malaysia dan badan berkanun.

Manuskrip

Manuskrip dalam format asal dan mikroform berkaitan bahasa Melayu, kesusasteraan Melayu dan Islam.

Koleksi Peribadi

Koleksi yang  disumbangkan atau diperoleh daripada tokoh individu/cendekiawan seperti Tan Sri Zainal Abidin bin Ahmad (Za’ba), Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid, Haji Ibrahim Ya’kob, Father Pintado, Profesor M. G. Swift, Tan Sri Dato’ Dr Haji Abdullah Sanusi Ahmad, Profesor Emeritus Dato’ Dr Haji Mohd Taib Osman dan Tun Musa Hitam.

Kemudahan

GERAKKAN IMEJ MENGGUNAKAN PAPANA KEKUNCI ATAU TETIKUS

lawatan perpustakaan paparan imej 360

PUSTAKAWAN

HUBUNGI KAMI

Perpustakaan Peringatan Za’ba,
Universiti Malaya, Lembah Pantai,
50603 Kuala Lumpur,
Malaysia

Font Resize
Contrast
error: Content is protected !!