• Info Desk : +603 79567800
  • General:

PERPUSTAKAAN

Utama » Perpustakaan Utama » Bahagian Kemahiran Maklumat

Bahagian Kemahiran Maklumat

  • Menawarkan kursus Literasi Maklumat GIG1004. Ini adalah kursus wajib bagi semua mahasiswa. Pelajar diajar kemahiran yang akan digunakan untuk pembelajaran dan penyelidikan mereka.
  • Menawarkan Sesi Kemahiran Maklumat untuk siswazah. Sesi selama 1 jam diadakan 3 kali seminggu. Pelajar akan dibimbing melalui pelbagai sumber maklumat di perpustakaan terutamanya sumber elektronik seperti pangkalan data dalam talian dan "tools" pengurusan rujukan.
  • Sesi rundingan untuk PhD. Pelajar dan Staf Akademik. Dalam sesi perundingan individu ini, penyelidik akan dibimbing berkaitan sumber maklumat di perpustakaan berkenaan bidang penyelidikan khusus mereka.

Mengenai Kami

Bahagian Kemahiran Maklumat menawarkan kemahiran maklumat dan program pendidikan pengguna untuk mahasiswa, siswazah dan Staf Akademik. Matlamat utama kami ialah menyediakan perkhidmatan yang optimum yang memenuhi keperluan penyelidikan pelbagai peringkat yang menggunakan Perpustakaan secara cekap, boleh dipercayai, konsisten dan efisyen. Kami komited untuk memastikan bahawa melalui program kemahiran maklumat yang dijalankan untuk semua peringkat pengguna, pengguna kami akan dilengkapi kemahiran asas untuk pembelajaran kendiri dan sepanjang hayat

pustakawan

Font Resize
Contrast
error: Content is protected !!