PERPUSTAKAAN

Tiada bahan dalam koleksi perpustakaan anda?

pinjaman antara perpustakaan dan pembekalan dokumen kepada perpustakaan & institusi (luar)

Apa itu Pembekalan Penerbitan Ilmiah untuk Perpustakaan & institusi ?

Perkhidmatan Pembekalan Penerbitan adalah perkhidmatan di mana perpustakaan dan institusi luar boleh membuat permohonan untuk meminjam buku atau menerima dokumen dari Perpustakaan Universiti Malaya. Perkhidmatan ini ditawarkan melalui perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP) (buku) dan Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (artikel jurnal, bab buku dan kertas kerja persidangan).

Siapa boleh memohon ?

Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP)

Hampir setiap bahan di rak kami tersedia untuk pinjaman kecuali:

Had Dan Tempoh Pinjaman

10 buku selama 30 hari (PERPUN) / 14 hari (SPP UM)

Perkhidmatan Pembekalan Dokuman (PD)

Salinan artikel jurnal, bab buku atau kertas persidangan dalam koleksi Perpustakaan.

Perisytiharan Hak Cipta​

Semua permohonan perlu mematuhi serta tertakluk kepada undang-undang hak cipta Malaysia. Undang-undang hak cipta Malaysia (Akta Hak Cipta (Akta (332) mengawal hak cipta dan pengeluaran lain bahan berhak cipta.

E-mel kami di

Font Resize
Contrast
error: Content is protected !!