PERPUSTAKAAN

Sertai Kami !

KEAHLIAN PERPUSTAKAAN

Keahlian Dalaman Perpustakaan

Hanya pelajar yang  berdaftar sahaja akan didaftarkan ke dalam sistem perpustakaan secara automatik manakala kategori keahlian dalaman yang lain perlu mendaftar secara manual. 

Kategori Keahlian Dalaman

Sertai Kami Sebagai Ahli Luar Perpustakaan

Keahlian Alumni Universiti Malaya

Semua graduan Universiti Malaya boleh mendaftar sebagai Ahli Alumni perpustakaan. Tempoh keahlian adalah selama 1 tahun (12 bulan) bermula dari tarikh pendaftaran keahlian sehingga tahun berikutnya. Notis pembaharuan akan dihantar melalui e-mel dalam tepoh sebulan sebelum tamat tempoh keahlian.

KATEGORI KEAHLIAN

Rujukan sahaja
Yuran keahlian: Percuma
Kad keahlian : RM20.00

Pinjaman 2 buku ( Tidak terpakai di perpustakaan cawangan & perpustakaan khusus )
Tempoh pinjaman : 30 hari
Yuran keahlian : RM200.00
Kad keahlian : RM20.00

Pinjaman 4 buku ( Tidak terpakai di perpustakaan cawangan & perpustakaan khusus )
Tempoh pinjaman : 30 hari
Yuran keahlian : RM400.00
Kad keahlian : RM20.00

AKSES PANGKALAN DATA
Akses percuma kepada Alumni berdaftar
Pangkalan data atas talian yang dilanggan oleh perpustakaan hanya boleh diakses di dalam premis perpustakaan sahaja.

* Kajian semula yuran telah dilaksanakan pada 26 Februari 2020

Keahlian Umum (Bukan Alumni)

Keahlian terbuka kepada graduan luar – Staf dan pelajar dari institusi swasta.
Tempoh keahlian adalah 1 tahun ( 12 bulan) daripada tarikh pendaftaran dan tamat tempoh pada tahun berikutnya. Notis pembaharuan akan dihantar melalui e-mel dalam tempoh sebulan sebelum tamat tempoh keahlian.

KATEGORI KEAHLIAN:

Rujukan sahaja
Yuran keahlian : RM100.00
Kad keahlian : RM20.00

Pinjaman 1 buku ( Tidak terpakai di perpustakaan cawangan & perpustakaan khusus )
Tempoh pinjaman : 30 hari
Yuran keahlian : RM200.00
Kad keahlian : RM20.00

Pinjaman 2 buku ( Tidak terpakai di perpustakaan cawangan & perpustakaan khusus )
Tempoh pinjaman : 30 hari
Yuran keahlian : RM400.00
Kad keahlian : RM20.00

AKSES PANGKALAN DATA
Pangkalan data atas talian yang dilanggan oleh perpustakaan hanya boleh diakses di dalam premis perpustakaan dengan kadar bayaran sebanyak RM10.00 / jam.

* Kajian semula yuran telah dilaksanakan pada 26 Februari 2020

Keahlian Korporat

Keahlian Korporat tidak dibuka di perpustakaan cawangan & perpustakaan khusus

Keahlian terbuka kepada institusi sahaja. Tempoh keahlian adalah selama 1 tahun (12 bulan) bermula dari tarikh pendaftaran sehingga tahun berikutnya. Notis pembaharuan keahlian akan dihantar melalui e-mel dalam tempoh sebulan sebelum tamat tempoh keahlian.

PAKEJ KEAHLIAN KORPORAT
Kategori 1
Jumlah buku : 2
Yuran tahunan keahlian : RM2000.00
Kad keahlian/setahun (3 kad): RM60.00
Tempoh pinjaman : 30 hari

Kategori 2
Jumlah buku : 4

Yuran tahunan keahlian : RM4000.00
Kad keahlian/setahun (3 kad): RM60.00
Tempoh pinjaman :  30 Hari

 PANGKALAN DATA ATAS TALIAN
Pangkalan data yang dilanggan oleh perpustakaan hanya boleh diakses di dalam premis perpustakaan sahaja.

Perkhidmatan Hab Pembekalan Penerbitan Ilmiah (Salinan Dokumen)
Diskaun 20%

Pesara Universiti Malaya

Keahlian seumur hidup terbuka kepada semua pesara Universiti Malaya.

PAKEJ KEAHLIAN SEUMUR HIDUP:
Yuran keahlian : RM100.00
Kad keahlian: RM20.00
Jumlah buku : 4 ( Tidak terpakai di perpustakaan cawangan & perpustakaan khusus )
Tempoh pinjaman : 30 hari

AKSES PANGKALAN DATA
Dalam kampus dan luar kampus

Pelajar Undang-undang Jurispuden

Ijazah Sarjana Muda Jurisprudens (Eksternal) [B. Juris (Eksternal)] adalah suatu ijazah akademik dan tidak termasuk pengajian kursus prosedur dan amali. Ijazah ini diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Lembaga Kelayakan Profesion Undang-Undang Malaysia sebagai melayakkan pemegang ijazah untuk mengambil Peperiksaan Sijil Amalan Guaman (CLP).

PAKEJ KEAHLIAN PERPUSTAKAAN
Pelajar program ijazah Sarjana Muda Jurisprudens (Eksternal) dibenarkan mengguna Perpustakaan Undang-Undang Universiti Malaya untuk mendapatkan maklumat serta kemudahan yang disediakan di perpustakaan.

Yuran tahunan keahlian : RM100.00
Keahlian perpustakaan hanya akan diperbaharui setelah pelajar membuat pembayaran keahlian perpustakaan.

AKSES PANGKALAN DATA ATAS TALIAN
Dalam kampus dan luar kampus.
Akses pangkalan data atas talian akan disekat sekiranya tamat tempoh keahlian perpustakaan.

Akses Sementara

Akses sementara diberi kepada pelajar Ijazah Tinggi penyelidikan yang masih di dalam penilaian dan perlu membuat pembetulan penulisan ( telah tamat tempoh keahlian perpustakaan).

KEAHLIAN PERPUSTAKAAN
Yuran keahlian : RM100.00 / semester
Tiada kelayakan pinjaman bahan perpustakaan

AKSES PANGKALAN DATA ATAS TALIAN
Akses dalam dan luar kampus

Lain- lain kategori

Keahlian perpustakaan terbuka kepada senarai berikut ( mendapat kelulusan bertulis daripada Pustakawan) :-

Pembantu penyelidik sementara staf akademik Universiti Malaya.

Pensyarah pelawat dan penyelidik.

Pegawai kerajaan yang sedang menjalankan penyelidikan.

 

Prosedur Pendaftaran

Kaedah Pembayaran

Electronic Fund Transfer (EFT)

CIMB Bank Account number: 98905000001225 Bendahari Universiti Malaya

e-Payment Credit Card

Epay.um.edu.my

Swif Code

CIBBMYKL

JomPAY

UM-Services | Biller Code: 97741 | Ref 1: 9774157010

FPX Internet Banking

hubungi

Font Resize
Contrast
error: Content is protected !!