PERPUSTAKAAN

Fakta & Angka

Koleksi Perpustakaan

971,372

Bahan Bercetak (jumlah tajuk)

489,242

Bahan Bukan Bercetak (Jumlah Salinan)

139,849

Koleksi Digital (Tanpa PQDT)

71

Pangkalan Data Dalam Talian

Data sehingga 15 Mac 2021

Program Pendidikan Literasi Maklumat Pengguna

2248

Pengguna Berdaftar

106

Kelas - Perpustakaan Utama

55

Kelas - Perpustakaan Cawangan

Data sehingga Jan – Dis 2020

Permintaan Pembekalan Penerbitan dari Pengguna Dalaman - Perpustakaan Utama

732

Artikel

242

Buku

Data sehingga Jan – Dis 2020

Permintaan Pembekalan Penerbitan dari Pengguna Luar - Perpustakaan Utama

345

Artikel

200

Buku

Data sehingga Jan – Dis 2020

Font Resize
Contrast
error: Content is protected !!