Borang Permohonan Pembelian Buku Menggunakan Peruntukan IRPA dan PJP (Vot F) - Borang Perkhidmatan - Perpustakaan Universiti Malaya
Versi: Bahasa Malaysia | English PETA LAMAN | VERSI MUDAH ALIH
Login Portal interaktif untuk sumber elektronik dan perkhidmatan on-line Login
Jurnal, buku elektronik, perkhidmatan on-line
Cari lebih 1 juta rekod bahan: Tutorial: Pembaharuan Pinjaman
LibGuides@University of Malaya Library: Subject Guides
Repositori dan Arkib Digital
Lawati Blog Perpustakaan!

Sesi Kemahiran Maklumat
Untuk Ijazah Tinggi

Strategi pencarian maklumat yang efektif.
Jadual | Daftar
Pautan Cepat

Borang PerkhidmatanBorang Permohonan Pembelian Buku Menggunakan Peruntukan IRPA dan PJP (Vot F)

     

  1. Borang Permohonan (Bahasa Malaysia); PDF 13KB
  2. Prosedur; PDF 24KB
s.gif (49 bytes) s.gif (49 bytes)
s.gif (49 bytes)
s.gif (49 bytes)