Borang - Permohonan Pesanan Buku/Jurnal - Borang Perkhidmatan - Perpustakaan Universiti Malaya
Versi: Bahasa Malaysia | English PETA LAMAN | VERSI MUDAH ALIH
Login Portal interaktif untuk sumber elektronik dan perkhidmatan on-line Login
Jurnal, buku elektronik, perkhidmatan on-line
Cari lebih 1 juta rekod bahan: Tutorial: Pembaharuan Pinjaman
LibGuides@University of Malaya Library: Subject Guides
Repositori dan Arkib Digital
Lawati Blog Perpustakaan!

Sesi Kemahiran Maklumat
Untuk Ijazah Tinggi

Strategi pencarian maklumat yang efektif.
Jadual | Daftar
Pautan Cepat

Borang PerkhidmatanBorang - Permohonan Pesanan Buku/Jurnal

  

Perolehan sumber bacaan dan rujukan oleh Perpustakaan termasuk buku atau langganan jurnal (termasuk pangkalan data elektronik) bagi tujuan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan adalah berdasarkan cadangan dan permohonan yang dibuat oleh para pensyarah dan pelajar berdaftar di Fakulti/Akademi/Institut/Pusat/Jabatan di Universiti Malaya. Walaubagaimana pun, permohonan adalah tertakluk kepada ketersediaadaan sumber kewangan yang mencukupi dan mendapat pengesahan/kelulusan daripada Dekan/Pengarah/Ketua Jabatan masing-masing.

Sila rujuk panduan yang disediakan dan gunakan borang terlampir.

  1. Untuk Pensyarah; MS-Doc 23KB
  2. Untuk Pelajar; Ms-Doc 24KB
s.gif (49 bytes) s.gif (49 bytes)

Maklumat Berkaitan

s.gif (49 bytes)
s.gif (49 bytes)