Versi: Bahasa Malaysia | English PETA LAMAN | VERSI MUDAH ALIH
Login Portal interaktif untuk sumber elektronik dan perkhidmatan on-line Login
Jurnal, buku elektronik, perkhidmatan on-line
Cari lebih 1 juta rekod bahan: Tutorial: Pembaharuan Pinjaman
LibGuides@University of Malaya Library: Subject Guides
Repositori dan Arkib Digital
Lawati Blog Perpustakaan!

Sesi Kemahiran Maklumat
Untuk Ijazah Tinggi

Strategi pencarian maklumat yang efektif.
Jadual | Daftar
Pautan Cepat

Kenali Perpustakaan Anda

Collaborative Learning Area (CoLA)
Mengenali Perpustakaan UM dengan lebih dekat lagi adalah langkah pertama untuk memastikan penggunaan yang berhasil. Perpustakaan mempunyai infrastruktur fizikal yang baik dan kaya dengan sumber pengetahuan.

s.gif (49 bytes)